Vandstand

Vandstandsprognoser finder du neden under vejrudsigten på siderne for de lokationer, som har vandstandsmålere.

Grafikken viser vandstand fra et punkt langs den danske kyst. Den blå kurve er målinger, mens den grå, stiplede kurve er prognosedata. Vandstanden angives i cm i forhold til det danske højdesystem, Dansk Vertikal Reference 1990 (DVR90).

Den grønne, stiplede linje på udvalgte grafer i Vestjylland fremgår MLWS (mean low water spring eller på dansk middelspringtidslavvande). MLWS er det lavvande, der i middel vil optræde ved springflod, hvor Månens og Soles bidrag til tidevandet forstærker hinanden. Springflod optræder to gange om måneden omkring fuldmåne og nymåne.

Den gule, stiplede linje angiver 20 års højvande-hændelse, altså et højvande, der statistisk sker én gang hver tyvende år.

Bemærk, at de automatiske prognoser kan afvige fra DMI's varsler om forhøjet vandstand.

Enkelte gange kan der forekomme udsving i observationsdata, der ikke følger kurvens form. Dette skyldes fejlbehæftede data.

Målingerne præsenteres i samarbejde med Kystdirektoratet, en række kommuner og havnemyndigheder. Se Kystdirektoratet Højvandsstatistik

For lokationer uden vandstandsmåler kan en mere generel prognose for området ses på Vejrkortet ved at vælge laget 'Vandstand'.

Stationsliste og dataleverandører
Stationsnr. Stationsnavn Ansvarlig Måler type
20002 SKAGEN HAVN DMI Vandstand
20003 SKAGEN HAVN Skagen Havn Vandstand
20047 HIRTSHALS HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
20049 HIRTSHALS HAVN Hirtshals Havn Vandstand
20101 FREDERIKSHAVN HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
20252/20253 HALS BARRE FYR Ålborg Havn Vandstand
20262 HALS HAVN Ålborg Havn Vandstand
20299/20301 GRØNLANDSHAVNEN Ålborg Havn Vandstand
20302/20303 ÅLBORG ØST Ålborg Havn Vandstand - vandtemperatur
20412 RØNBJERG HUSE HAVN Løgstør Havn Vandstand - vandtemperatur
20423 LØGSTØR HAVN Løgstør Havn Vandstand - vandtemperatur
20566/20567 HOBRO HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
20676 ALS ODDE Mariagerfjord Kommune Vandstand
21009 HANSTHOLM HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
21058 THISTED HAVN Thisted Havn Vandstand
21138 NYKØBING M. HAVN Nykøbing M. Havn Vandstand
21191 SKIVE HAVN Skive Havn Vandstand - vandtemperatur
22009 UDBYHØJ HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
22058/22059 RANDERS HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
22121 GRENÅ HAVN DMI Vandstand
22331 ÅRHUS HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
22598/22599 HOV HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
23126 HORSENS HAVN S Horsens Vand Vandstand
23128 HORSENS HAVN N Horsens Havn Vandstand
23132 JUELSMINDE HAVN DMI Vandstand
23259 VEJLE HAVN Vejle Havn Vandstand
23293 FREDERICIA HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
23322 KOLDING HAVN Kolding Havn Vandstand
24006 THYBORØN KYST Kystdirektoratet Vandstand
24007 THYBORØN HAVN Kystdirektoratet Vandstand
24018 FERRING Kystdirektoratet Vandstand
24032 LEMVIG HAVN Lemvig Havn Vandstand - vandtemperatur
24122/24125 THORSMINDE KYST Kystdirektoratet Vandstand - vandtemperatur
24123 THORSMINDE HAVN Kystdirektoratet Vandstand
24124 THORSMINDE FJORD Kystdirektoratet Vandstand
24132 FELSTED KOG/KLOSTERHUL Kystdirektoratet Vandstand
24328 RINGKØBING HAVN Kystdirektoratet Vandstand
24342 HVIDE SANDE KYST Kystdirektoratet Vandstand - vandtemperatur
24343 HVIDE SANDE HAVN Kystdirektoratet Vandstand
24344 HVIDE SANDE FJORD Kystdirektoratet Vandstand
24353 BORK HAVN Kystdirektoratet Vandstand
25137 GRÅDYB BARRE Esbjerg Havn Vandstand
25147 ESBJERG HAVN Kystdirektoratet Vandstand
25149 ESBJERG HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
25343/25344 RIBE KAMMERSLUSE Kystdirektoratet Vandstand
25346/25347 MANDØ Kystdirektoratet Vandstand
26088/26089 HADERSLEV HAVN Kystdirektoratet Vandstand
26136/26137 HAVNEBY HAVN Kystdirektoratet Vandstand
26143/26144 BRØNS SLUSE Kystdirektoratet Vandstand
26239 ÅBENRÅ HAVN Åbenrå Havn Vandstand
26346 BALLUM SLUSE Kystdirektoratet Vandstand
26359 VIDÅSLUSEN/HØJER DMI Vandstand - vandtemperatur
26361 VIDÅSLUSEN/HØJER Kystdirektoratet Vandstand
26457 FYNSHAV HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
26473/26474 SØNDERBORG HAVN Kystdirektoratet Vandstand
27014 VESTERØ HAVN Vesterø Havn Vandstand
27084 BALLEN HAVN DMI Vandstand
28003/28004 BOGENSE HAVN Kystdirektoratet Vandstand
28068 GABET Odense Havn Vandstand
28086 ODENSE FJORD Odense Havn Vandstand
28198/28199 KERTEMINDE HAVN Kystdirektoratet Vandstand - vandtemperatur
28234 SLIPSHAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
28366/28367 ASSENS HAVN Kystdirektoratet Vandstand
28397/28398 FÅBORG HAVN Kystdirektoratet Vandstand
28548 BAGENKOP HAVN DMI Vandstand
29002 HAVNEBYEN/SJÆLLANDS ODDE DMI Vandstand
29038/29039 HOLBÆK HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
29141 KALUNDBORG HAVN Kalundborg Havn Vandstand - vandtemperatur
29393 KORSØR HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
29417 ØSTERRENDEN N DMI Strøm
29418 ØSTERRENDEN N DMI Vandtemperatur
29427 VENGEANCEGRUND DMI Strøm - vandtemperatur
30017 HORNBÆK HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
30202/30203 VEDBÆK HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
30336 KØBENHAVNS HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
30346 NORDRE RØSE FYR DMI Vandstand
30355 DROGDEN FYR DMI Vandtemperatur
30356 DROGDEN FYR DMI Strøm
30357 DROGDEN FYR DMI Vandstand
30361/30363 DRAGØR HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
30407/30409 ROSKILDE HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
30478/30479 KØGE HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
31063 RØDVIG HAVN DMI Vandstand
31171/31172 KARREBÆKSMINDE Kystdirektoratet Vandstand
31243/31244 KALVEHAVE Kystdirektoratet Vandstand
31342/31343 BANDHOLM HAVN Kystdirektoratet Vandstand - vandtemperatur
31493/31494 HESNÆS HAVN Kystdirektoratet Vandstand - vandtemperatur
31573 RØDBYHAVNS HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
31616 GEDSER HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
32048 TEJN HAVN DMI Vandstand - vandtemperatur
32096/32098 RØNNE HAVN Kystdirektoratet Vandstand - vandtemperatur

Læs temaet om tidevand eller fremtidens vandstand.