Ismelding

Grønlands Istjeneste

Danmarks Meteorologiske Institut                      

Satellitbaseret Indenskærs Ismelding 
Udsendt 18. februar 2019 16:30 UTC


På satellitdata optaget 17. februar 2019 20:45 UTC for strækningen Tornarssuk Løb til Tunua, blev følgende isforekomster observeret: 

01. I Tornarssuk Løb: Enkelte isbjerge og skosser.

02. I Isaløb: Enkelte skosser.

03. I ruten Isaløb - Arsuk: Enkelte skosser.

04. I Isberg Sund: Enkelte skosser.

05. I Sønderløb: Enkelte skosser.

06. I Arsuk fjord: Enkelte skosser.

07. I Simpson Passage: Enkelte skosser. 

08. I Kobberminebugt: Enkelte isbjerge og skosser. 

09. I ruterne Kobberminebugt - Torssukatak: Enkelte isbjerge og skosser.

10. I ruten inden om Thorstein Islænder: Enkelte isbjerge og skosser. 

11. I Torssukatak: Enkelte skosser.

12. I Knækket: Midt i Knækket, øst for det smalle sted, og op mod Nyboes Kanal, revler af tyndis og ungis. Ellers enkelte isbjerge og skosser. Ved Nyboes Kanal fastis af tyndis og ungis.

13. I Ikerasagssuaq: Enkelte isbjerge og skosser. 

14. I Sermilik: Enkelte isbjerge og skosser.

15. I Akugdleq: Enkelte isbjerge og skosser.

16. I Nordlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og spredte skosser øst for det smalle sted. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

17. I Sydlige Mågeløb: Enkelte isbjerge og skosser, bl.a. isbjerg lige i og øst for det smalle sted.

18. I området vest for Ugarmiut: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

19. I Qornoq: Enkelte isbjerge og skosser.

20. I Tunua: Enkelte isbjerge og spredte skosser.


På satellitdata optaget 18. februar 2019 09:20 UTC for strækningen Ikerasak til Pris Christian Sund, blev følgende isforekomster observeret: 

21. I Ikerasak: Enkelte isbjerge og skosser.
 
22. I Kuanit Sava: Mange isbjerge og skosser.

23. I Bredefjord: Områder af 9+/10 bræis og ungis mellem fjeldene nordvest for Bredefjord. I den sydvestlige del enkelte isbjerge og skosser og i den centrale del langs de sydøst vendte kyster, et bælte af 4-7/10 bræis og ungis. I den nordøstlige del 1-3/10 bræis og ungis. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

24. I ruten Narsaq Sund – Tasiussaq: Områder i den nordlige del af 9+/10 bræis og ungis, samt bælte langs de sydøst vendte kyster af 4-6/10 bræis og ungis. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

25. I ruten nord om Qarmat til Hvide Humpel: Spredte isbjerge og skosser.
 
26. I ruten syd om Qarmat: Spredte isbjerge og skosser. 

27. I ruten syd om Avatarmiut: Enkelte isbjerge og skosser. 
Spredte isbjerge 
og skosser
28. I Hvide Humpel: Enkelte isbjerge og skosser.

29. I Teisteløb: I den østlige del, omkring Simiutarsuannguaq, spredte isbjerge og mange skosser. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

30. I Tuno: Revle af bræis og ungis midt i ruten, ellers spredte isbjerge og skosser.
 
31. I Tunuaraq: Revle af bræis og ungis i den nordlige del, ellers spredte isbjerge og mange skosser.

32. I Narsaq Sund: Områder i hele den vestlige del af 9+/10 bræis og ungis, ellers spredte isbjerge og skosser.

33. I Narsaq havn: Spredte isbjerge og skosser (estimeret).

34. I Skovfjord: Enkelte isbjerge og skosser.

35. I Tunugdliarfik: Enkelte isbjerge og skosser. 

36. I ruten Hollænderløbet til Pardlit: Enkelte isbjerge og skosser. I selve Hollænderløbet enkelte skosser. 

37. I Mato løb: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

38. Ved Mato Fyret: Enkelte skosser.

39. I Qaqortoq havn: Enkelte skosser (estimeret).

40. I Julianehåbs Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.

41. I Igaliku Fjord: Enkelte skosser.

42. I ruten Qaqortoq - Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser.

43. I Ikerasarssungnut: Enkelte isbjerge og skosser.

44. I Ikerasarssuk kujatdleq: Enkelte skosser.

45. Ved Niaqornatsiaq: Enkelte isbjerge og skosser sydøst for passagen. I selve passagen enkelte skosser. 

46. I ruten Niaqornatsiaq - Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser. 
 
47. Ved Paggivik Fyr: Enkelte isbjerge og spredte skosser, bl.a. midt i den nordlige rute. 

48. I ruten Paggivik Fyr - Sardloq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

49. I ruten nord og øst om Sardloq: Enkelte isbjerge og skosser.

50. Ikerasak ved Sardloq: Enkelte isbjerge og spredte skosser, lige syd for Sardloq med mange skosser. 

51. I ruten syd om Sarqardlit: Enkelte isbjerge og spredte skosser. 

52. I Umanarssup tunua: Enkelte isbjerge og skosser.

53. I ruten syd om Imilik: Spredte isbjerge og skosser.

54. I ruten Imilik til Qaersup ikerasa: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

55. I Qaersup Ikerasa: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

56. Nord om Qeqertarssuaq: Spredte isbjerge og skosser i den østlige ende, ellers enkelte isbjerge og skosser.

57. I nordlige Umanartut: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

58. Syd om Qeqertarssuaq: Spredte isbjerge og mange skosser i den østlige ende, ellers enkelte isbjerge og skosser.
    
59. I Sydprøven Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og spredte skosser, bl.a. isbjerg i ruten ved det smalle sted.

60. I ruten syd om Sagdlia: Spredte isbjerge og mange skosser, bl.a. isbjerge midt i ruten.

61. I ruten syd om Nunanguaq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.
 
62. I sydlige Umanartut: Spredte isbjerge og mange skosser.

63. I ruten Lichtenau Fjord: Enkelte isbjerge og skosser.
 
64. I ruten Sydprøven - Unartoq: Enkelte isbjerge og skosser.

65. I ruten Sydprøven - Sermersoq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

66. Nord for Arnarqat: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

67. Syd for Arnarqat: Spredte isbjerge og mange skosser.

68. I ruten Unartoq - Sermersoq: Enkelte isbjerge og skosser.

69. Nord for Sermersoq: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

70. Nordøst for Sermersoq: Spredte isbjerge og skosser i den sydlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser.
    
71. I ruten Kap Egede - Nalunaq: Mange isbjerge og skosser i den sydlige del, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

72. Vest for Sermersoq: Spredte isbjerge og mange skosser i den sydlige og centrale del, ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

73. Syd for Sermersoq: Spredte isbjerge og mange skosser.

74. Øst for Thomsens Ø: 2-3/10 bræis i den nordlige ende, ellers spredte isbjerge og skosser.

75. I Nanortalik Ikerasarssuk: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

76. I Quagssup tunua: Mange isbjerge og skosser i den sydlige del, ellers enkelte isbjerge og skosser. 

77. I Nanortalik havn: Enkelte isbjerge og spredte skosser (estimeret).
 
78. I ruterne til Nanortalik omkring Ortusugssuk: Spredte isbjerge og skosser.

79. Ved Nanortalik i nordvest - sydøst fyrlinien: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

80. Ved Nanortalik i nord - syd fyrlinien: Område i den østlige del af spredte isbjerge og mange skosser. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

81. Ved Nanortalik i øst - vest fyrlinien: Spredte isbjerge og skosser.

82. I Tasermiut: Enkelte isbjerge og skosser. 

83. I båkeruten Nanortalik - Frederiksdal: Spredte isbjerge og mange skosser vest for selve båkeruten. I båkeruten og øst for båkeruten til Frederiksdal enkelte isbjerge og spredte skosser.

84. I ruten Nanortalik - Frederiksdal: Spredte isbjerge og skosser. 

85. I ruten Frederiksdal - Aappilattoq: Mellem stordalens Havn og Aappilattoq spredte isbjerge og skosser. Ellers enkelte isbjerge og skosser.

86. I ruten Aappilattoq - Sermerunerit: Bælter og revler af 5-8/10 bræis nord for Akuliaruseq. Ellers enkelte isbjerge og spredte skosser.

87. I Prins Christian Sund ved det smalle sted: Enkelte isbjerge og spredte skosser.

88. I Prins Christian Sund østlige del: Bælte af 9/10 storis mellem øerne og Kangerdluk langs den nordvendte kyst. Mellem øerne og Sermeq Kujatdleq fylder bæltet halvdelen af sundets bredde. Ellers spredte isbjerge og skosser i sundet. 

89. I Prins Christian Sund Ø-lig ved mundingen: 9-9+/10 storis og spredte isbjerge og skosser øst for øerne og i mundingen i hele mundingens bredde.


Næste indenskærs ismelding forventes udsendt d. 23. februar 2019. 

For yderligere information kontakt Grønlands Istjeneste på telefon +45 39 15 73 15 eller e-mail: iskort@dmi.dk

Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan modtages i Dropbox. Skriv venligst til Grønlands Istjeneste på iskort@dmi.dk for invitation.
 
Satellitbilleder anvendt til udarbejdelse af indenskærs ismelding kan også ses på Facebook - bliv medlem af gruppen DMI Istjenesten.